Năm 2016 tổng doanh thu rành Tổng làm ty đạt cận 13.000 tỷ với, tăng trên 35% so với năm 2015; nướu nhuận đạt trên 185 tỷ với, tăng hơn 17% so với năm trước.

Doanh thu hạng Bưu điện Việt Nam tăng trên 35%

Trong hai ngày 23 – 24/12 tại Đà Lạt, Tổng làm ty Bưu điện Việt Nam thoả tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2017. Với những tắt hùn to to, Bưu điện Việt Nam với 10 đơn vị hạng Tổng làm ty thoả vinh diệu đặt Chính che cho Cờ thi đua vì những thành tlợi ích xuất sắc trong suốt năm 2016.

2016, doanh thu Bưu điện Việt Nam đạt gần 13.000 tỷ đồng
Bưu điện Việt Nam dấn cờ thi đua hạng Chính che

Báo cáo tại Hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tổng làm ty Bưu điện Việt Nam cho biết, năm 2016 tổng doanh thu rành Tổng làm ty đạt cận 13.000 tỷ với, tăng trên 35% so với năm 2015; nướu nhuận đạt trên 185 tỷ với, tăng hơn 17% so với năm trước. Đây là con mạng vô với ý nghĩa đối xử với Bưu điện Việt Nam trong suốt điều kiện hoạt động bưu chính làm lợi ích mà lại chẳng còn dấn sự trợ gấp cạ tiền tài Nhà nác như trước kia. Trong đấy, Công ty bầm, doanh thu tăng hơn 38%, nướu nhuận tăng hơn 47% so với thực hành năm 2015.

Năm 2016 còn là năm chật dấu ấn hạng Bưu điện Việt Nam trong suốt lĩnh vực hành chính làm. Tổng làm ty chẳng chỉ mở mang việc chi giả lương bổng hưu, trợ gấp BHXH tại địa bàn Hà Nội và TP. HCM; kết hợp với BHXH Việt Nam hoàn trả thành việc lập danh sách hộ gia đình dự BHYT; triển khai chi giả bảo trợ tầng lớp và chi giả bọc trợ giúp tầng lớp… mà còn tổ chức cung gấp dịch mùa thu nạp, gấp tráo hồ sơ giấy phép tài xế, thu nạp hộ tiền xử vạc vi phạm liên lạc và dời giả giấy má lâm thì giữ…

Tuy nhiên đơn trong suốt những chấm dấn quan yếu nhất trong suốt lĩnh vực cạch tân hành chính hạng giang sơn trong suốt thì kì qua là ngày 19/10/2016, là Thủ tướng mạo Chính che thoả ban hành Quyết toan mạng 45/2016/QĐ-TTg bay việc thu nạp hồ sơ, giả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch mùa bưu chính làm lợi ích.

Đây đặt coi là bước tiến mới trong suốt cạch tân hành chính ở Việt Nam bây giờ. Giờ đây thay vì nếu trực tiếp đến cơ quan hành chính đặt nạp hồ sơ, lệ chi phí và dấn kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người dân, doanh nghiệp chỉ cần đến cạc chấm phục mùa hạng Bưu điện đặt dùng dịch mùa thu nạp hồ sơ và giả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, qua đấy chẳng chỉ hùn phần hà một trạng thái chi phí tổn, thì kì mà còn giảm còn tường thuật sự quấy quả, nhiễu trong suốt thực hành cạc thủ tục hành chính.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền am hiểu Nguyễn Minh Hồng san sẻ, năm 2016, lĩnh vực bưu chính hạng rành ngành thoả có những bước dời biến đáng tường thuật. Trong đấy đặc bặt là sự chủ động, sáng tạo, nỗ sức hạng Tổng làm ty Bưu điện Việt Nam. Việc Bưu điện Việt Nam dự ngày đơn sâu hơn ra lĩnh vực hành chính làm thoả hùn phần quan yếu trong suốt việc hướng đến đơn phông nền thủ tục hành chính hướng đến người dân, vì người dân đặt phục mùa.

Đồng thì tạo điều kiện xuôi nướu nhất cho người dân tiếp cận cơ quan quốc gia, giải quyết thủ tục hành chính chóng nhất, xuôi nướu nhất, bảo đảm trưởngn đề phòng cạc hành vi bị động trong suốt quá đệ trình cạch tân thủ tục hành chính.

Thứ trưởng dấn khoẻ, năm 2017, Bưu điện Việt Nam sẽ đấu chủ động kết hợp với cạc Bộ, ngành, địa phương đặt quyết liệt thực hành Quyết toan nào hạng Thủ tướng mạo trên rành quốc.

Đổi mới Bưu điện văn hóa xã theo hướng đa dịch mùa

Xác toan chấm Bưu điện Văn hóa xã là đơn trong suốt những mắt dịch đặc bặt quan yếu hạng Bưu điện Việt Nam, năm 2016, Tổng làm ty thoả đẩy khoẻ đầu tư, trưởngi tạo, tu bổ, trang bị bể tiệm tại dãy trăm chấm trên trưởng nác. Giờ đây chấm BĐ-VHX lỡ là chấm sinh hoạt cọng với, duy trì cạc dịch mùa bưu chính truyền thống mà còn mở mang thêm giàu dịch mùa như: cạc dịch mùa bảo hiểm, nhà băng, dịch mùa viễn am hiểu và sản phẩm dãy hóa tiêu dùng…

2016, doanh thu Bưu điện Việt Nam đạt gần 13.000 tỷ đồng
Bán bảo hiểm qua bưu điện

Đặc bặt, cạc chấm BĐ-VHX còn dự ra cạc dịch mùa hành chính làm như: chi giả lương bổng hưu, trợ gấp, thu nạp, dời vạc hồ sơ gấp tráo giấy phép tài xế, hồ sơ bảo hiểm tầng lớp. Tới đây, Bưu điện Việt Nam sẽ đầu tư dãy loạt cạc trang bòn bị gấp bòn cũng như đào tạo tập huấn đặt tiến đến tại cạc chấm BĐ-VHX sẽ triển khai thực hành việc dấn, giả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho chừng người dân tại cạc thôn, bản.

2016, doanh thu Bưu điện Việt Nam đạt gần 13.000 tỷ đồng
Bưu điện thức giấc Phú Thọ triển khai việc thu chi phí xử vạc vi phạm liên lạc

Đặc bặt, đặt cạc chấm BĐ-VHX vạc huy tối đa năng sức và nướu gắng nguyên có, nhất là việc đem dịch mùa nửa buôn dãy tiêu dùng bay nông thôn với mô hình chuỗi cửa dãy nửa buôn Post Mart… Năm 2016, Bưu điện Việt Nam thoả chừng hướng đi mới cho cạc chấm BĐ-VHX theo hướng hoạt động đa dịch mùa.

Đến nay rành màng lưới thoả có chừng 1.850 chấm BĐ-VHX đa dịch mùa, với thì tiến đến triển khai mới tại 1.833 chấm trên rành quốc. Đối với cạc chấm BĐ-VHX thoả triển khai mô hình đa dịch mùa, của tăng trưởng bình quân hạng cạc chấm đạt trường đoản cú 15 – 20%. Doanh thu bình quân hạng mỗi một chấm/tháng đạt 20.800.000 với.

Xây dựng phông nền bưu chính đương đại, chuyên nghiệp

Xác toan đlợi ích vô thượng trong suốt năm 2017 là giữ vững vị gắng dẫn đầu trong suốt lĩnh vực bưu chính ở Việt Nam với doanh thu tăng trên 27% so với năm 2016, nướu nhuận phấn đấu đạt 258 tỷ với, Bưu điện Việt Nam sẽ tập hợp xây dựng phông nền sinh sản bưu chính đương đại, chuyên môn hóa và chuyên nghiệp hóa, tạo sự xa cạch và dị bặt tuyệt đối xử trên thị trường.

2016, doanh thu Bưu điện Việt Nam đạt gần 13.000 tỷ đồng
Nhân hòn Bưu điện Quảng Ngãi thực hành chi giả trợ gấp Người có làm tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng

Để thực hành đặt đlợi ích nào, tại Hội nghị triển khai Kế hoach 2017, tập trạng thái lãnh đạo với rành trạng thái CBCNV và người cần lao hạng Bưu điện Việt Nam thoả biểu hiện kiên bụng khoẻ mã trong suốt việc thực hành cạ đặt chỉ tiêu doanh thu nảy rành Tổng làm ty sẽ tăng trên 27% so với năm 2016. Tổng nướu nhuận phấn đấu đạt trên 250 tỷ với.

Theo ông Đỗ Ngọc Bình, Chủ ngoẻo Hội với thành hòn Tổng làm ty Bưu điện Việt Nam, trong suốt năm 2017, nhiệm mùa trước hết mà Tổng làm ty sẽ nếu tập hợp là tổ chức lại sinh sản. Chương đệ trình to nào thực tại thoả đặt triển khai trong suốt năm 2016. Tuy nhiên trong suốt năm 2017, việc tổ chức lại sinh sản sẽ đặt đẩy khoẻ hơn, cụ trạng thái là xây dựng lại ắt cạc quy toan, quy đệ trình dịch mùa mà liền trước mắt là quy toan, quy đệ trình cạc dịch mùa bưu chính; Tổ chức lại cạc mắt xlợi ích trong suốt dây chuyền sinh sản hạng Tổng làm ty.

Năm 2017, Bưu điện Việt Nam cũng sẽ tập hợp xây dựng và ban hành chiến lược vạc triển nguồn nhân làm hạng Tổng làm ty đặt xác toan rõ đlợi ích và giải pháp cho vấn đề vạc triển nguồn nhân làm.

Đặc bặt, đặt thực hành đlợi ích xây dựng phông nền sinh sản bưu chính đương đại và chuyên nghiệp, một trạng thái lợi ích cho người dân Bưu điện Việt Nam đặc bặt coi quý trọng việc đầu tư cơ sở vật chất và trang bòn bị cần yếu cho, với việc áp dụng làm nghệ am hiểu báo trên rành màng lưới.

Cụ trạng thái là việc triển khai cạc dự án to, quý trọng bụng như cạc Trung bụng khai hoang cứt lựa vùng; dự án đương đại hóa làm nghệ am hiểu báo bưu chính (MPITS), đầu tư trang bòn bị, dụng cụ tải, khai hoang, cạc giải pháp back office, phần mềm mỏng kế toán mới, hệ thống bòn bị gắng tay cho bưu tá, hòn chức nửa dãy…

Minh Ngọc

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN