Đây là đơn con tàu có kích tấc đồ sộ, bay ở chừng cao 13.000m, là chỗ lưu trữ dãy hóa và phân phối cạc drone trao dãy.

Hồi đầu tháng nào, Amazon hãy dò trước cả vận dụng trao dãy phẳng phiu những chiếc máy bay chẳng người lái. Tuy nhiên đây chỉ là bước trước cả ngữ gã đồ sộ bán buôn thường trực tuyến nào, trong suốt tham vọng đem ắt dãy hóa và hệ thống phân phối lên bầu trời.

Amazon sẽ dùng Mothership khổng lồ chứa và trao hàng từ trên không?

Mới đây, đơn phẳng phiu sáng chế ngữ Amazon hãy đặt tiết lậu. Đó là đơn Mothership (tàu bầm) cùng kích tấc đồ sộ, bay trên chẳng chi như đơn chiếc khinh khí cầu và là chỗ lưu trữ, phân phối dãy hóa đi khắp chỗ.

Bằng sáng chế đặt đăng ký vì chưng Amazon Technologies. Nó biểu hiện đơn con tàu đồ sộ bay trên chẳng, là chỗ tập hợp dãy hóa và những chiếc drone trao dãy. Từ tàu bầm, những chiếc drone sẽ thu nạp dãy hóa và bắt đầu việc tải đến chừng khách dãy.

Con tàu nào có thể bay ở chừng cao 13.000m, khuôn khổ hoạt chừngng là trưởng đơn đô thị to. Amazon sẽ dùng những chiếc khinh khí cầu bé hơn đặt tải dãy hóa ra kho lưu trữ nào, cũng như phẩy tư và nhiên liệu.

Amazon sẽ dùng Mothership khổng lồ chứa và trao hàng từ trên không?

Bản mỏng đặt biểu hiện khá chi tiết và có giàu thiết kế phác thảo rõ ràng, do đấy mà khả năng phẳng phiu sáng chế nào tang vách hiện thực là rất cao. Tuy nhiên, kiên cố Amazon sẽ nếu như coi xét đến những rủi ro.

Thảm họa khinh khí cầu Hindenburg năm 1937 là bài học chẳng thể quên. Mặc dù công nghệ bây giờ hãy tiến xa hơn rất giàu so cùng thì chấm đấy, mà đơn chiếc ghê khí cầu dùng khí heli hay khí lạnh đã tần ập rất giàu nguy cơ cháy nổ. Nếu thảm họa Hindenburg tái diễn, thiệt hại sẽ chẳng thể đếm cả khi con tàu ngữ Amazon còn bay trên khu dân cư đông đúc.

Tuy nhiên, nếu như có thể bảo đảm cạc nguyên tố an toàn, đây sẽ là bước tiến chừngt phá trong suốt ngành bán buôn thường trực tuyến và tải dãy hóa.

Theo Genk/Mashable

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN