– Các trang thông báo điện tử trong nước có dấu hiệu sai phạm sẽ bị lâm thời ngừng hoạt động hoặc thu hồi tên miền .vn. Nếu sử dụng tên miền quốc tế, các trang thông báo này cũng sẽ bị chặn mọi tróc nã cập.

Từ đầu năm 2017, Cục PTTH&TTĐT (Bộ TT&TT) đã triển khai rà soát nhiều trang thông báo điện tử hoạt động không có giấy phép hoặc có giấy phép nhưng hoạt động sinh sản nội dung như cơ quan báo chí. Cục PTTH&TTĐT sẽ kết phù hợp với Trung tâm Internet vn (VNNIC) để xử lý các trang thông báo vi phạm theo quy trình kết phù hợp.

Để giúp bạn đọc có thêm thông báo về quy trình xử lý các trang thông báo vi phạm, PV VietNamNet đã có cuộc bàn bạc với ông Trần Minh Tân, Giám đốc VNNIC.

trang thông tin điện tử, thu hồi tên miền, chặn tróc nã cập,
Giám đốc Trung tâm Internet vn Trần Minh Tân.

PV VietNamNet: – Xin ông cho biết, chi tiết VNNIC sẽ kết phù hợp với Cục PTTH&TTĐT trong việc xử lý vi phạm các trang thông báo điện tử như thế nào?

Ông Trần Minh Tân, Giám đốc VNNIC: – Trang thông báo điện tử hoạt động không có giấy phép hoặc có giấy phép nhưng không tuân hành các nội dung được cấp phép mà hoạt động như cơ quan báo chí là vi phạm các quy định quản lý. Các trường phù hợp này đều phải xử lý. Từ chừng độ nhắc nhở, cảnh cáo cho đến việc phải ứng dụng các giải pháp mạnh như lâm thời ngừng, thu hồi tên miền gắn với trang tin điện tử và thanh đánh giá, xử phạt.

Phối phù hợp trong công việc quản lý quốc gia, VNNIC và Cục PTTH &TTĐT đã phù hợp nhất cử ra các đầu mối làm việc để chủ động xử lý trong mọi cảnh huống và mọi thời điểm bảo đảm hiệu quả, kịp thời. Cụ thể, phía VNNIC hỗ trợ công cụ kỹ thuật để Cục PTTH&TTĐT có thể chủ động tra cứu các thông báo ảnh hưởng đến chủ thể tên miền có trang thông báo điện tử có dấu hiệu vi phạm và chủ động thực hành các giải pháp thông báo, bàn bạc nhắc nhở hoặc thanh đánh giá, xử lý vi phạm trong trường phù hợp cấp thiết.

Khi Cục PTTH &TTĐT phát hiện các trang thông báo điện tử vi phạm về nội dung, cần phải thực hành chặn đứng tróc nã cập ngay hoặc khi đã nhắc nhở mà chủ trang tin vẫn tiếp tục vi phạm, không kết phù hợp làm việc thì có thể ứng dụng các giải pháp lâm thời ngừng, thu hồi tên miền và chuyển VNNIC xử lý.

Về phía mình, VNNIC cũng thường xuyên thực hành công việc hậu kiểm, rà soát quản lý chuẩn xác thông báo chủ thể đăng ký tên miền để bảo đảm thông báo vừa đủ, chính xác theo các quy định tại Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ TT&TT quy định về quản lý và sử dụng khoáng sản Internet.

trang thông tin điện tử, thu hồi tên miền, chặn tróc nã cập,
Các thông báo điện tử có dấu hiệu vi phạm sẽ bị lâm thời ngừng hoạt động hoặc thu hồi tên miền.

– Đối với các trang thông báo điện tử sử dụng tên miền nước ngoài, khi xử lý vi phạm thì VNNIC có gặp gỡ gian nan gì không?

– Mặc dù tên miền quốc tế được khai báo trên máy chủ của các nhà cung cấp phục vụ tên miền quốc tế do ICANN chỉ định, ngoài ra các chủ thể sinh sống, làm việc tại vn khi tham dự kết nối mạng Internet thì sử dụng bất kỳ loại tên miền nào (tên miền quốc gia vn “.vn” hay tên miền quốc tế) cũng đều phải tuân hành theo pháp luật vn.

Quy định này đã được chi tiết hoá từ các văn bản quản lý cấp cao nhất là Luật (Luật CNTT) cho đến các Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ và cấp Thông tư của Bộ TTTT. Theo quy định tại Điều 23 Luật CNTT, các chủ thể đăng ký tên miền quốc tế phải có bổn phận thông báo vừa đủ thông báo với Bộ TT&TT trước khi tên miền được đưa vào sử dụng.

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP cũng như Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ TT&TT quy định về quản lý và sử dụng khoáng sản Internet cũng đã quy định rõ việc chủ thể tại vn có nhu cầu sử dụng tên miền quốc tế phải đăng ký tại các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại vn. Có nghĩa là chủ thể tại vn khi sử dụng tên miền quốc tế hay tên miền “.vn” đều phải tuân hành các quy định đồng nhất về quản lý thông báo. Không có chuyện việc sử dụng tên miền quốc tế là không bị quản lý, không có ai quản lý.

Căn cứ trên cơ sở ngày nay, nhiều Công ty vn đã ký kết hiệp đồng đại lý chính thức với ICANN để cung cấp phục vụ đăng ký tên miền quốc tế tại vn, như vậy khi đăng ký tên miền quốc tế qua các đại lý tại vn này, chủ thể tại vn được phục vụ mọi nhu cầu, được hưởng mọi phục vụ cạnh tranh với chất lượng cao, không gặp gỡ bất kỳ gian nan, rào cản nào. Vấn đề còn lại chỉ là phải tuân hành các quy định về sử dụng tên miền theo quy định của pháp luật. Điều này cũng tương tự như việc quốc gia không cấm quyền mua xe nhập cảng của các chủ thể tại vn, nhưng trước khi lăn bánh trên bờ cõi vn thì chủ xe phải đăng ký, được cấp đại dương số để quản lý lưu hành theo đúng quy định của luật giao thông.

Trên cơ sở các quy định này, sau khi Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT được ban hành, VNNIC và các Cơ quan quản lý, theo thẩm quyền có thể đề nghị Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại vn ngừng cung cấp phục vụ, lâm thời ngừng tên miền quốc tế gắn với trang tin điện tử vi phạm để xử lý hoặc xử lý ngay cả các Nhà đăng ký tên miền quốc tế không cộng tác thực hành. Việc này trong thời kì qua không gặp gỡ gian nan nào. Đối với các chủ thể không tuân hành quy định, đăng ký tên miền trực tiếp tại nước ngoài trong các thời đoạn trước mà không thông báo sử dụng với Bộ TT&TT sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 174/2013/NĐ-CP, ngoài ra về mặt kỹ thuật có thể ứng dụng các giải pháp chặn tróc nã cập đối với các trang tin điện tử vi phạm.

Thực tế trong thời kì qua, đa số các vi phạm trang thông báo điện tử hoặc sử dụng các trang thông báo điện tử để thực hành các hành vi lường đảo, vi bất phù hợp pháp luật… đang cốt yếu rơi vào các trang sử dụng tên miền quốc tế. Để bảo đảm hiệu quả công việc quản , ngoài các cơ quan công dụng của Bộ TT&TT, các Sở TTTT các địa phương cũng cần phải chủ động vào cuộc, kết phù hợp rà soát quản lý nghiêm ngặt các trang tin sử dụng tên miền quốc tế trên địa bàn mình quản lý.

– Với các trang thông báo vi phạm, có các nội dung xấu độc cần chặn đứng tức khắc, VNNIC sẽ thực hành như thế nào để chặn đứng kịp thời việc phát tán thông báo xấu độc?

– Đối với các trang thông báo sử dụng tên miền .vn có các nội dung xấu độc có đề nghị phải xử lý theo của các cơ quan công dụng, phía VNNIC có thể chủ động thực hành lâm thời ngừng hoặc thu hồi tên miền trong mọi thời điểm (kể cả ngoài giờ làm việc). VNNIC cũng có thể kết phù hợp với các cơ quan công dụng, Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại vn, các công ty cung cấp phục vụ tróc nã nhập Internet trong trường phù hợp cần chặn đứng tróc nã cập các trang tin vi phạm có sử dụng tên miền quốc tế.

Xin cảm ơn ông.

H.P.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN