Chỉ tôn giáo thứ Chủ ngoẻo UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung bay đơn trong suốt những công tác coi trọng bụng thứ Sở TT&TT Hà Nội trong suốt năm 2017.

Gà gáy, loa bầy và sự phải lòng VN

Loa bầy “rú” như đọn ô tô, dân Thủ đô điếc tai hết tháng
Đô ả chối loa phát thanh, miền sâu lại bòn

Chủ tịch Hà Nội: Xem xét hiệu quả của truyền thanh cấp phường
Chủ ngoẻo UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị triển khai công tác năm 2017 thứ Sở TT&TT Hà Nội. Ảnh:ICT Press.

Cụ trạng thái, tại hội nghị triển khai công tác năm 2017 thứ Sở TT&TT Hà Nội sáng 9/1/2017, Chủ ngoẻo Nguyễn Đức Chung chỉ tôn giáo Sở TT&TT Hà Nội, đơn vị theo dõi, quản lý công tác truyền thanh gấp bầy hay đang đòi loa truyền thanh gấp bầy, phối hợp cùng cạc quận, huyện, chính thức xây dựng bẩm tổng kết, đánh giá lại kết quả cũng như tác dụng thứ việc sử dụng loa truyền thanh.

Theo Chủ ngoẻo Nguyễn Đức Chung, thời kỳ bao gấp loa truyền thanh rất có tác dụng mà trong suốt thời đại CNTT bây giờ, phát thanh truyền hình hử dời qua công nghệ mạng, HD…, loa truyền thanh hử hoàn tất sứ mạng thứ tớ. Hà Nội sắp đến trạng thái nghiệm sử dụng cạc bòn bị đầu chót, cạc thông báo bay quan liêu trắc chẳng khí, bay nguồn nác, mưa, những chốn úng ngập, quản lý điện, nác… sẽ đặt cung gấp đầy đủ cho người dân. Vậy loa truyền thanh có đang hợp chẳng?

Để có những đánh giá bay loa truyền thanh, Sở TT&TT Hà Nội và cạc quận, huyện có trạng thái lấy quan liêu điểm thứ người dân tại đơn mạng chốn và coi xét phải chộ loa truyền thanh chẳng đang hợp thời mạnh bạo đề xuất UBND đô ả ngưng hoạt động. Nơi này, bầy này nhất là ở ngoại vách đang gấp bòn thời để lại.

Chủ ngoẻo UBND TP. Hà Nội yêu cầu Sở TT&TT hoàn tất công tác đánh giá hiệu quả loa truyền thanh bầy liền trong suốt Quý I năm 2017.

(Theo ICT Press)

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN