Nhiều sản phẩm, giải pháp mới nhất ngữ cạc doanh nghiệp CNTT- TT hàng đầu Việt Nam sẽ đặt giới thiệu tại Triển lãm CommuniCast2016.

Từ ngày 6/12 đến ngày 8/12/2016, dò trước hết đoàn Việt Nam gồm cạc doanh nghiệp hoạt động trong suốt lĩnh vực công nghệ am hiểu báo và lan truyền am hiểu do Bộ Thông tin và Truyền am hiểu kết hợp cùng Hiệp họp Internet Việt Nam dẫn đầu sẽ tham lam tham gia Triển lãm CommuniCast2016 tại Yangon Myanmar.

CNTT- TT Việt Nam sẽ được giới thiệu tại CommuniCast2016

CommuniCast2015.

Triển lãm CommuniCast2016 Myanmar do Bộ Truyền am hiểu và Vận vận tải Myanmar kết hợp cùng cạc Hiệp họp chuyên ngành ngữ Myanmar chủ trì, tổ chức đồng thời cùng Triển lãm quốc tế CNTT – TT Myanmar2016 và Diễn bầy Vệ rành Myanmar. Đây là dò của ba sự kiện diễn ra tại Yangon, Myanmar cùng sự tham gia ngữ cận 100 doanh nghiệp, tổ chức CNTT – TT quốc tế.

“Định hướng mai sau mạng Myanmar” là chủ đề ngữ sự kiện năm nay cùng mục đích tạo đặt đơn nền móng chung (platform) cho cạc cơ quan Chính che, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong suốt lĩnh vực CNTT-TT quốc tế gặp gỡ, bàn bạc, lan truyền bá sản phẩm, dịch vụ, chừng chừng thời cơ cộng tác thương nghiệp và đầu tư ra thị trường Myanmar, hỗ trợ hích ập phát triển và đương đại hóa ngành CNTT – TT ngữ Myanmar.

Khu trưng bày ngữ Việt Nam (Viet Nam Pavilion) cùng diện tích 63m2 tại D1-D6 Triển lãm CommuniCast2016 Myanmar sẽ giới thiệu sản phẩm, giải pháp mới nhất ngữ cạc doanh nghiệp CNTT- TT hàng đầu Việt Nam.

Tại CommuniCast2016, ngoài hoạt động hích ập thương nghiệp cùng cạc doanh nghiệp Myanmar, đoàn doanh nghiệp Việt Nam đương gặp gỡ, bàn bạc cùng cạc đối xử tác quốc tế trong suốt và ngoài khu vực tham gia tại sự kiện như Mỹ, Canada, Ba Lan, , Úc, , Ý, Pháp, Hà Lan, Anh, Nga, Israel, Ấn Độ, Singapore, Hồng Công, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản…

PV

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN