Sáng nay, 20/6, Quốc hội đã biểu quyết trải qua Luật công chứng (sửa đổi). Luật gồm có 10 chương, 81 điều and sẽ có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày 1/1/2015.

Luật công chứng sửa đổi lao lý về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, việc hành nghề công chứng, giấy tờ thủ tục công chứng & quản trị nhà nước về công chứng.

==>> Tham khảo:   http://dichcongchungvn.com/

Theo luật, văn phiên bản công chứng có hiệu lực hiện hành kể từ thời điểm ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng. HĐ, deals đc công chứng có hiệu lực thực thi thi hành đối với các bên liên quan; trong tình huống bên có nhiệm vụ không tiến hành nghĩa vụ của chính mình thì bên kia có quyền nhu cầu Toà án xử lý theo điều khoản của luật pháp, trừ tình huống những bên tham gia HĐ, deals có thoả thuận khác.

HĐ, đơn hàng đc công chứng có giá trị chứng cứ; các cốt truyện, event trong Hợp Đồng, deals được công chứng không hẳn chứng minh, trừ tình huống bị Toà án có phát ngôn là vô hiệu. phiên bản dịch đc công chứng có giá trị sử dụng như sách vở, văn bản được dịch.

Để hành nghề   dịch công chứng tiếng Anh , công dân VN thường trú tại việt nam, tuân thủ Hiến pháp & pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt & có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì được xem xét, bổ nhiệm công chứng viên: Có bằng cử nhân luật; Có thời gian công tác quy định từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau thời điểm đã có bằng cử nhân luật; xuất sắc nghiệp khóa huấn luyện nghề công chứng hoặc xong xuôi khóa bồi dưỡng nghề công chứng; Đạt nhu cầu check kết quả cộng sự hành nghề công chứng; đảm bảo an toàn sức khỏe để hành nghề công chứng.

Nếu đáp ứng một cách đầy đủ các tiêu chuẩn bên trên, người đó có quyền đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên. Thẻ công chứng viên là căn cứ minh chứng tư cách hành nghề công chứng của công chứng viên. Công chứng viên phải mang theo Thẻ công chứng viên khi hành nghề công chứng.
Công chứng viên đc lao lý bảo đảm quyền hành nghề công chứng; tham gia xây dựng công sở công chứng hoặc làm việc theo cơ chế Hợp Đồng cho tổ chức hành nghề công chứng; đc công chứng HĐ, deals, phiên bản dịch theo pháp luật của Luật này; kiến nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan báo tin, tài liệu để tiến hành việc công chứng; được lắc đầu công chứng Hợp Đồng, deals, công chứng bản dịch vi phạm pháp luật, trái đạo đức cộng đồng.Việc thành lập tổ chức hành nghề công chứng phải tuân theo điều khoản của Luật này and hợp với Quy hoạch cục bộ cách tân và phát triển tổ chức hành nghề công chứng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phòng công chứng chỉ được thành lập mới tại những địa phận chưa xuất hiện ĐK trở nên tân tiến đc công sở công chứng. công sở công chứng xây dựng tại các địa phận có điều kiện kinh tế – cộng đồng gian truân, quan trọng đặc biệt gian truân được hưởng chế độ khuyến mãi kèm theo theo lao lý của Chính phủ.Phòng công chứng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định xây dựng, là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp, có trụ sở, con dấu and tài khoản riêng. Người đại diện thay mặt theo luật pháp trong phòng công chứng là Trưởng phòng. Trưởng phòng công chứng phải là công chứng viên, do chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.Văn phòng công chứng đc tổ chức and sinh hoạt theo quy định của Luật này & các văn phiên bản quy phạm pháp luật có liên quan đối với loại hình công ty hợp danh. văn phòng công chứng phải có từ hai công chứng viên hợp danh trở lên, không có member góp vốn. Người thay mặt theo quy định của công sở công chứng là Trưởng văn phòng. Trưởng công sở công chứng phải là công chứng viên hợp danh của công sở công chứng and đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên.Tổ chức hành nghề công chứng có quyền thu phí công chứng, thù lao công chứng, Ngân sách khác; cung ứng dịch vụ công chứng ngoài ngày, giờ thao tác của cơ quan hành chính nhà nước để đáp ứng công chứng của nhân dân; đc khai quật, sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu công chứng theo pháp luật của luật.Tổ chức hành nghề công chứng phải bồi thường thiệt hại cho những người nhu cầu công chứng and cá thể, tổ chức khác do lỗi mà công chứng viên, chuyên viên hoặc người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức mình gây ra trong quá trình công chứng.
Công chứng viên, chuyên viên hoặc người phiên dịch là cộng tác viên gây thiệt hại hoàn trả lại một khoản tiền cho tổ chức hành nghề công chứng đã chi trả khoản tiền bồi thường cho những người bị thiệt hại theo pháp luật của pháp luật; tình huống không hoàn trả thì tổ chức hành nghề công chứng có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết và xử lý.

Cũng trong thời điểm ngày hôm nay, Quốc hội bàn thảo về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một trong những điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân nước ta & dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Nguồn: Tổng hợp trên mạng