ibizCloud cho phép cạc doanh nghiệp có thể tấm cơ hội khuynh hướng “Big Data” trên cầm giới tày cạch tạo điều kiện tróc nã cập ra môi trường điện nhóm đám mây mà chẳng cần chi khoản đầu tư to cho cơ sở hạ chừng.

Cái tấm tay đem ibizCloud bay Việt nam

Công ty trách ntiệm hữu hạn Hutchison Global Communication (HGC) và công ty Cổ phần Hạ chừng Viễn am hiểu CMC (CMC Telecom) chính thức ban bố ra mắt dịch mùa điện nhóm đám mây ibizCloud mực tàu HGC tại Việt Nam.

Thỏa xuôi nào sẽ đem đến dịch mùa điện nhóm đám mây rành cầu đơn cạch rành diện, bao gồm cơ sở hạ chừng và tổ am hiểu nổi đáp ứng nhu cầu mực tàu cạc tập đoàn trong suốt nác và đa quốc gia. ibizCloud sẽ giúp đơn giản hóa việc quản trị tróc nãền vận tải và lưu trữ cây to dữ liệu.

DN Việt bắt nhịp xu hướng Big Data với ibizCloud

Theo cọng tác nào, HGC chịu bổn phận thiết kế dịch mùa đám mây cùng thời cùng hệ thống kết đấu mệnh quốc tế nổi thiết lập ibizCloud tại Việt Nam, trong suốt khi đấy CMC Telecom sẽ cung gấp kết đấu trong suốt nác và đẩy mạnh thương tình tiệm cho ibizCloud. Dịch mùa nào nổi điều chỉnh nổi hợp hơn cùng thị trường Việt Nam và đáp ứng nhu cầu đương ngày đơn cao bay bàn bạc dữ liệu mực tàu cạc tập đoàn trong suốt nác.

Dịch mùa ibizCloud chính thức ra mắt tại Việt Nam sẽ đem lại giàu nướu ích lợi cho cọng cùng doanh nghiệp Việt. HGC hở và đương phát triển dịch mùa đám mây quốc tế mực tàu tớ tày cạch tăng số cây cạc vị trí nổi ibizCloud, trong suốt khi CMC Telecom bây giờ hở có thể cung gấp liền dịch mùa đám mây rành cầu mà chẳng cần nếu qua quá trình phát triển sản phẩm. Trong khi đấy, cạc doanh nghiệp ở Việt Nam hở tấm đầu nổi hưởng nướu từ bỏ việc quản lý và lưu trữ dữ liệu qua dịch mùa điện nhóm đám mây mà chẳng nếu chi khoản đầu tư to cho cơ sở hạ chừng. Điều nào có ý nghĩa rất to khi giúp giảm thiểu phí nguyên chủ sở hữu và hà tiện thời kì tiếp cận thị trường.

Giúp doanh nghiệp tấm cơ hội khuynh hướng Big Data

ibizCloud cho phép cạc doanh nghiệp có thể tấm cơ hội khuynh hướng “Big Data” trên cầm giới tày cạch tạo điều kiện tróc nã cập ra môi trường điện nhóm đám mây chuẩn y cạc dịch mùa IaaS (infrastructure-as-a-service), Baas (bandwidth-as-a-service) và DBaaS (dedicated bandwidth-as-a-service).

Các khách hàng tổ chức cũng có thể dùng công nghệ mới cho mượn ảo đâm theo đề nghị – ODVLL (On-demand virtual leased line) nổi bảo đảm tróc nãền vận tải dữ liệu từ bỏ đầu đến chót đơn cạch an rành. Cùng cùng đấy, dịch mùa ibizCloud đương cung gấp cơ sở hạ chừng ảo như máy ảo, CPU, RAM và lưu trữ…cho phép khách hàng có thể tróc nã cập Internet mà chẳng có hạn chế bay việc dùng dữ liệu.

Chủ ngoẻo bộ phận kinh dinh và khai hoang quốc tế mực tàu Hutchison Telecommunications, ông Andrew Kwok cho biết: “Chúng mình rất vinh dự nổi mở đem dịch mùa ibizCloud đến Việt Nam trong suốt cọng tác cùng CMC Telecom. Điều nào đem lại thời cơ đặc biệt nổi cung gấp cho doanh nghiệp trong suốt nác và quốc tế dịch mùa điện nhóm đám mây rành cầu cùng của bảo mật cao. Việc cọng tác cùng CMC Telecom nổi cung gấp dịch mùa đám mây tại Việt Nam hở đấu củng cố vị trí mực tàu chúng mình trong suốt khu vực tiểu miền sông Mekong và đơn lần nữa công vết thành công mực tàu HGC trong suốt chiến lược phát triển thị trường ngách”.

Tổng Giám đốc mực tàu CMC Telecom, ông Ngô Trọng Hiếu san sẻ: “Đây là đơn phần mở đem mực tàu quan hệ đối xử tác giữa CMC Telecom và HGC, nổi tấm đầu từ bỏ cọng tác năm 2012 hệ trọng đến dữ liệu quốc tế và cạc dịch mùa thoại. Những nướu cầm nội mở mực tàu dịch mùa ibizCloud bay hà tiện phí, dịch mùa lẻ hoạt tiền phong, khả năng mở đem màng lưới sẽ đáp ứng đặt nhất nhu cầu điện nhóm đám mây mực tàu khách hàng quốc tế và trong suốt nác mực tàu CMC Telecom. Chúng mình tin rằng sự cọng tác cùng HGC trong suốt thời kì đến sẽ giải quyết đặt hơn cạc nhu cầu phát triển chóng vánh mực tàu thị trường điện nhóm đám mây và khẳng định vị cầm CMC Telecom là đơn trong suốt những nhà cung gấp viễn am hiểu hàng đầu Việt Nam”.

Để biết thêm chi tiết bay ibizCloud mực tàu CMC Telecom, vui bụng tróc nã cập

https://ibizcloud.cmctelecom.vn/

Để biết thêm chi tiết bay ibizCloud, vui bụng tróc nã cập www.hgc-intl.com

Thúy Ngà

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN