lệch giá thuần về bán hàng và cung ứng dịch vụ đạt 2.983 tỷ VNĐ, tăng 25% so với quý 2/2016.

==>> Tham khảo:   http://luatblue.com/

CTCP dịch vụ thương mại SMC (mã thị trường chứng khoán SMC) vừa có phát ngôn report kinh tế hợp nhất quý 2/2017.

lợi nhuận thuần về bán hàng & cung ứng dịch vụ đạt 2.983 tỷ việt nam đồng, tăng 25% đối với quý 2/2016 trong những khi giá vốn hàng bán tăng đến 34%, do vậy doanh thu gộp riêng quý 2/2017 đạt 116,7 tỷ đồng, bằng 49% cùng kỳ. lợi nhuận của SMC chủ yếu tới từ bán hàng hóa thành phẩm.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động và sinh hoạt kinh tế đạt gần 28 tỷ đồng, giảm 7,3 tỷ VNĐ đối với cùng kỳ.

==>> Tham khảo:    http://luatblue.com/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-tai-vinh.html 

Ngân sách chi tiêu lãi vay bỏ ra trong ỳ hơn 22,7 tỷ đồng. tuy nhiên, nhờ ghi nhận gần 13 tỷ VNĐ hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính nên tổng Ngân sách kinh tế trong quý còn gần 15 tỷ VNĐ, giảm 3,4 tỷ việt nam đồng đối với cùng kỳ.

không chỉ có thế túi tiền bán sản phẩm hết hơn 61 tỷ đồng, tăng 20 tỷ đồng đối với cùng kỳ còn Ngân sách quản lý doanh nghiệp lại giảm được gần 30 tỷ đồng. hiệu quả, SMC báo lãi sau thuế 467 tỷ VNĐ, giảm mạnh 73% đối với quý 2 thời gian trước. giá thành bán hàng tăng cường chủ yếu tăng khoản Ngân sách hoạt động mua ngoài.

 

 

Lũy kế 6 tháng đầu năm mới 2017 SMC đạt 5.804 tỷ việt nam đồng lợi nhuận, tăng trưởng 33% đối với cùng kỳ.Tuy nhiên giá vốn vẫn tăng nhanh hơn, đến 37% nên lệch giá gộp thu về hơn 340,6 tỷ đồng, vẫn giảm 32 tỷ việt nam đồng đối với nửa đầu năm ngoái.

bên cạnh đó doanh thu kinh tế giảm, Chi tiêu tài chính tăng cao. Tổng Ngân sách chi tiêu bán hàng và Chi tiêu quản lý doanh nghiệp không tồn tại nhiều biến động. Do vậy kết quả 6 tháng đầu xuân năm mới 2017 SMC báo lãi sau thuế 156,45 tỷ việt nam đồng, giảm sút 32% so với nửa đẩu năm trước. lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông C.ty mẹ gần 151,4 tỷ VNĐ.

Năm 2017 SMC đặt mục tiêu đạt 150 tỷ đồng lệch giá sau thuế và 10.550 tỷ đồng lợi nhuận. Đến thời điểm hết quý 2/2017, mới tiến hành 5% kế hoạch lợi nhuận nhưng SMC đã xong and vượt 4% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng