Khi khí thiên nhiên được khai thác khỏi mặt đất, nó được vận chuyển bằng đường ống dẫn khí đến một xí nghiệp sản xuất tinh lọc và giải quyết và xử lý, nơi nó được chế biến.

Khí thiên nhiên được chế biến bằng những dòng thiết bị bóc tách lọc khí để vứt bỏ các hợp chất Chưa hẳn là hyđrôcacbon, đặc biệt là hyđrô sulfít and điôxít cacbon. Hai công việc sử dụng cho mục đích này là hấp thụ và hút bám (absorption and adsorption).

====>>> Tham khảo :   Máy nén khí ly tâm

các bước hấp thụ sử dụng một chất lỏng hấp thụ khí tự nhiên and các tạp chất and phân tán chúng trong chất lỏng này. Trong một các bước được gọi là hấp thụ hóa học, các tạp chất phản ứng với chất lỏng hấp thụ. Khí thiên nhiên tiếp nối thoát ra khỏi chất hấp thụ còn chất hấp thụ còn tạp chất ở lại trong chất lỏng. những chất lỏng hấp thụ hay sử dụng là nước, những dung dịch amin nước (aqueous amine) and cacbonat natri.

công việc hút bám là một trong quá trình cô đặc khí tự nhiên trên mặt một chất rắn hoặc một chất lỏng để thải trừ tạp chất. Một chất thường dùng cho mục đích này là cacbon (than), là chất có diện tích S mặt phẳng trên đơn vị trọng lượng rộng. ví dụ, các hợp chất lưu huỳnh trong phí tự nhiên được mặt phẳng hấp thụ của cacbon giữ lấy. các hợp chất lưu huỳnh đc phối hợp với hyđrô và ôxi để tạo nên axít sulphuric and có thể loại bỏ.

====>>> Xem thêm :   máy nén khí cao áp Bauer

sau thời điểm các tạp chất đã đc đào thải trong những thiết bị bóc lọc, khí thiên nhiên được luân chuyển đến những xí nghiệp sản xuất chế biến nơi những hợp chất như êtan, butan & những chất khác được bóc ra để sử dụng cho nhiều mục đích không giống nhau. các chất êtan, propan, and butan đc sử dụng thoáng rộng trong ngành hóa dầu máy nén khí.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng