Người dân ở đơn ngôi làng Nigeria hử thích hợp lực giết mổ tắt nghỉ đơn con căn cứng “khủng” sau khi nghi nó nuốt trộng đơn con bê. Tuy nhiên, sau khi mổ lòng con căn cứng, gia tộc ngạc nhiên phát bây giờ đơn ổ trứng đồ sộ trong suốt lòng nó.


Rốt cá, cái lòng to phùng mức con căn cứng đồ sộ là do nó còn đem thai. Theo báo chí Nigeria, sau khi mổ lòng con bò sát nào là, dân làng hử thu đặt chiến lợi phẩm là dãy chục trái trứng căn cứng.

Ở Nigeria, trứng căn cứng đặt coi là đơn hoa đặc sản.

Mặc dù bây giờ đã chửa rõ con căn cứng nói trên chọc loại nào là, mà theo danh thiếp chuyên gia, giàu loài căn cứng có thể đâm đến 100 trái trứng mỗi một dò. Căn căn cứ ra danh thiếp bắt hình còn đặt san sẻ trên mạng mệnh, giàu quan điểm cho rằng, con phẩy có bề ngang thân lóng 0,3 mét, khá trường học và hình như là trăn anacoda, đơn loài căn cứng “khủng” nhất thế giới.

Song, do danh thiếp loài trăn anaconda chỉ sinh trưởng thiên nhiên ở Nam Mỹ, thành ra đây giàu khả năng là đơn cá thể chọc loài trăn bần tiện lệ Phi.

Ở loài bò sát nào là, con đực đền bé hơn con cái. Khi trưởng thành, đơn con trăn cái có thể phát triển đến bề trường học hơn 4,8 mét. Một mạng ít thậm chí ghi nhận danh thiếp trường thích hợp trăn bần tiện lệ Phi trường học đến 6 mét.

Giống như ắt danh thiếp loài trăn khác, loài trăn to to nhất lệ Phi nào là chẳng có nọc độc. Chúng giết mổ tắt nghỉ con mồi văn bằng danh thiếph co riết chặt chẽ, hoi ngộp thở.

Trăn bần tiện lệ Phi là sinh phẩy phàm ăn. Chúng có thể ăn giết giàu loài phẩy gặm nhấm to to, khẹc, heo rừng, lẻ dương, dơi, kỳ đà to, lẻ cẩu và trưởng cá sấu trong suốt rừng cũng như gia súc, gia cầm ở danh thiếp miền nông thôn. Đôi khi, trăn bần tiện lệ Phi cũng ngấu nghiến trưởng những cá thể con chọc danh thiếp loài mèo to như báo, hùm và sư tử.

Tuấn Anh(theo Daily Mail)

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN