Những người sử dụng dịch mùa mực Đường sắt San Francisco (MUNI), Mỹ hả có áp giải nghiệm sửng sốt buổi chót bằng qua, sau khinh số mệnh máy tính mực hệ thống giao thông công cộng này bị hacker tiến công và gọi tiền chuộc.

Theo tờ San Francisco Examiner, hệ thống máy tính mực MUNI bị hacker “hỏi thăm” bề 25/11. Kết quả là, những người sử dụng dịch mùa mực MUNI bất thần nhìn thấy thông báo “Dừng hoạt động” hay “Xe điện ngầm ngấm miễn phí” trên danh thiếp máy nửa vé ra chót ngày 25 và 26/11.

Mỹ: Hệ thống đường sắt rối loạn vì haker tống tiền

Ban quản lý MUNI phát hiện mùa tiến công mực hacker ngay khi sự cố xảy ra. Màn ảnh máy tính tại dã man nhà ga mực MUNI đều hiển ả thông điệp: “Các người hả bị tiến công, dã man dữ liệu hả bị mã hóa. Hãy giao thông đặt lấy khóa bật ([email protected])ID:681 ,Enter”.

Trả lãi phỏng vấn báo chí, phát ngôn hòn mực MUNI cho biết, cơ quan liêu này “còn hăng hái giải quyết tình ảnh”, mà khước từ bỏ tiết lậu thêm thông báo bay sự việc.

Liên nhạc qua thơ điện tử, hacker công nhận còn chừng danh thiếph đạt đơn thỏa thuận đồng MUNI đặt khắc phục hậu quả do sự cố hoi ra. “Chúng mình chẳng quan liêu bụng tới phỏng vấn và danh thiếp thông báo tuyên truyền! Phần mềm mỏng mực chúng mình vận hành hoàn toàn độc lập và chúng mình chẳng nhắm tiến công ra bất kỳ đâu. Hệ thống số mệnh mực Cơ quan liêu quản lý giao thông San Francisco (SFMTA) rất bật và 2.000 máy chủ/máy tính cá nhân chủ nghĩa hả bị nhiễm phần mềm mỏng! Vì cầm, chúng mình còn chờ đợi giao thông đồng bất kỳ người chịu bổn phận này ở SFMTA. Nhưng mình nghĩ gia tộc chẳng muốn thỏa thuận. Vì cầm, chúng mình sẽ tắt email này ra mai sau”, trích tuyên bố mực hacker.

Hồi tháng 9, công ty an ninh số mệnh Morphus Labs chừng quy cho đơn hacker đồng gã là thủ phạm phát tán đơn phần mềm mỏng điệp báo hòn chèn tiền (ransomware) có gã gọi là Mamba. Trong đấy, ransomware là đơn phần mềm mỏng độc hại, thâm nhập ra máy tính người sử dụng chuẩn y danh thiếp dữ liệu đính kèm cặp từ bỏ email, phần mềm mỏng vận tải từ bỏ Internet hay chỉ đơn giản là từ bỏ danh thiếp website mà người sử dụng hả chuẩn y qua. Sau khi thâm nhập ra máy tính, ransomware sử dụng đơn hệ thống mật mã đặt mã hóa dữ liệu chọc bay đơn cá nhân chủ nghĩa và gọi nạn nhân giả tiền chuộc mới khôi phục lại. Mamba đặt phát hiện cũng sử dụng danh thiếp thủ thuật tiến công tương từ như những gì đặt ứng dụng chống MUNI.

Đây chẳng nếu là dò trước hết đơn tổ chức ở California nếu đối xử bình diện đồng vấn đề như cầm. Hồi đầu năm nay, danh thiếp hacker chừng xâm chiếm quyền kiểm soát danh thiếp tệp dữ liệu mực Trung bụng Y tế Giáo họp cả lão Hollywood và gọi 3,6 triệu tiền chuộc.

Tuấn Anh (Theo The Verge)

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN