Công ty than Nam loại (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – khoáng sản Việt Nam) đang tập trung đầu tư khoa học để nâng cao năng suất, giảm chi phí, tiêu dùng, góp phần bỏ cuộc kế hoạch năm.

Công ty than Nam cái đầu tư kỹ thuật thế hệ để giảm tiêu phí than. Ảnh: Hà Thái-TTXVN

Tập đoàn Công nghiệp Than – khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, công ty than Nam mẫu sẽ đầu tư, đổi mới khoa học, mở rộng giúp sức theo hướng chọn đầu tư sở hữu trọng điểm, đầu tư hợp lý; tìm khoa học, trang bị hâm mộ chiếm hữu điều kiện địa chất và hệ thống mở vỉa khai thác; với các giải pháp đầu tư các ,trang bị chuyên dụng cho cơ giới hóa đào lò, chống lò bằng neo để đẩy nhanh tiến độ và năng suất đào lò sẵn sàng cho các năm tiếp theo.

Đồng thời, rà soát kỹ các kế hoạch chuyển diện của những phân xưởng sáu tháng cuối năm đảm bảo kế hoạch, điều kiện làm việc, năng suất công trạng và hiệu quả kinh tế. chi tiết là ở những phân xưởng KT1, KT3, KT5, KT7 (đặc biệt công tác chuyển diện của PX KT5, KT7 và phương án xử lý khấu lò chợ PX KT3 đảm bảo an toàn).

Ngoài ra, công ty cũng tiếp tục tăng cường quản lý khai thác căn bản các lò chợ khai thác và đào lò, với những giải pháp kịp thời các khu vực bất định, địa chất biên tập, chấn chỉnh và ngăn ngừa kịp thời những sai phạm để tránh việc “làm đi sửa lại” gây tăng tiêu phí cung cấp và mất bình yên./.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN