• Bò bị cắt tiết đã bần tiện bắn người trói chân

    Bất chấp việc bị 7 người đàn ông chộp lại trói nghiến cạc chân, giữchặt đầu và phần đuôi đặt chuẩn bị cắt tiết, con bò đã lồng lầm, bần tiện bắn đơn người đàn ông té ngửa đập đầu xuống sàn.

  • ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN