Apple nhỉ trang bị tâm tính hay “Find My iPhone” vô đồng bổ ích cho danh thiếp smartphone đương đại. Nếu đặt kích hoạt, tâm tính hay sẽ cho phép bạn chừng chộ chiếc điện thoại bị thất lạc hay ăn cắp chừng nào máy còn mở nguồn.

tìm iPhone, Find My iPhone, Apple

Tuy nhiên, người sử dụng than phiền rằng, tâm tính hay trên chỉ bổ ích trong suốt trường hợp chủ nhân dịp thuần tuý chỉ công lâm máy ở góc ccả nào đấy và gia tộc hành động bừa chóng. Nếu iPhone bị ăn cắp và kẻ cắp lập tức đấyng nguồn đặt lánh bị phạt hiện, tâm tính hay “Find My iPhone” sẽ gần như vô tác dụng.

Song, Apple rõ ràng còn chừng danh thiếph trưởngi thiện tâm tính hay an ninh nói trên và đặt người sử dụng chừng chộ bòn bị ngay trưởng khi máy bị đấyng nguồn. Hãng am hiểu tấn CNBC lỡ phạt hiện đơn áp dụng sáng chế mới, hé bại lộ việc Táo khuy còn hăng hái nghiên cứu điều nào.

Theo áp dụng sáng chế, đơn chiếc iPhone bị ăn cắp và đấyng nguồn có thể tự động kích hoạt đặt lan truyền dữ liệu vị trí đến chủ nhân dịp cụm tự nó. Quá đệ trình nào sẽ xảy ra mà gã cắp chẳng hay biết, trong suốt khi iPhone chỉ đòi hỏi kết đấu cùng đơn số chẳng dãy và phạt đi am hiểu điệp chuẩn y đơn phương pháp giao am hiểu toan trước, tường thuật trưởng SMS, email hay danh thiếph khác.

Chủ nhân dịp iPhone sau đấy có thể xác toan đặt vị trí cụm tự dế cưng trên bản đồ hay chí ít chừng chộ vị trí mới nhất cụm tự máy lời tựa theo am hiểu báo iPhone phạt đi. Thiết bị sau đấy tự đấyng và khôi phục hoạt động ra đơn ngày nhỉ đặt người sử dụng cgia tộcn tự trước, cho đến khi chủ nhân dịp chừng chộ nó.

Hiện đã còn đơn vấn đề cùng tâm tính hay nói trên: giả dụ pin điện thoại sắp cả, bòn bị sẽ chẳng thể tự sống sót trong suốt đơn thời kì trường. Tất nhiên, bầy cắp có thể muốn xóa quăng quật dữ liệu trên máy trước khi nửa nó, vì thế chúng có thể cần kết đấu bòn bị cùng máy tâm tính đặt công chuyện đấy. Trong quá đệ trình đấy, điện thoại sẽ đặt tái sạc điện.

Tính hay “Find My iPhone” sáng dạ hơn sẽ giúp giảm danh thiếp mùa chết cắp iPhone. Song, công nghệ nào cũng có thể dẫn đến nguy cơ hacker lợi dụng giật quyền kiểm soát, theo dõi người sử dụng iPhone chuẩn y việc máy ngầm phạt đi dữ liệu vị trí.

Tuấn Anh(theo BGR)